Visitors 2 online

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รวม 24 อัตรา สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ ถึงวันที่ 19 ก.พ. 58

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ ถึงวันที่ 19 ก.พ. 58

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบ บุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เพศชาย รับสมัครสอบ ถึง 20 ก.พ. 2558

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบ ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เพศชาย สนใจสมัครสอบ ไปรษณีย์ไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครงาน เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบ ถึง 30 ม.ค. 2558

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ BOI เปิดรับสมัครสอบ ถึง 30 ม.ค. 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสอบพนักงานราชการ รวม 60 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ ถึงวันที่ 30 ม.ค. 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวม 60 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ ถึงวันที่ 30 ม.ค. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

กรมธนารักษ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการในกรมธนารักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ ถึง 23 ม.ค. 2558

กรมธนารักษ์ เปิดสอบงานราชการ เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมธนารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ ถึง 23 ม.ค. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 โดย สพฐ. จะเปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ระหว่าง 23-29 มี.ค. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23-29 มี.ค. 2558 สพฐ ทำการทดสอบ ครูผู้ช่วย และประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ระหว่าง เม.ย. - พ.ค. 2558

(เพิ่มเติม) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด เปิดรับสมัครงาน ปี 2558 รับสมัครบุคคลผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวม 44 อัตรา รับสมัครงานถึง 30 ม.ค. 58

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2558 รับสมัครบุคคลผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวม 44 อัตรา รับสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค. 58

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบ บุคคลผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ รวม 77 อัตรา รับสมัครถึง 30 ม.ค. 58

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบ บุคคลผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ รวม 77 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ ถึง 30 ม.ค. 58

ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต [สอบ 22 ก.พ. 58]

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศรายชื่อสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ

กรมการท่องเที่ยว ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ บรรจุบุคคเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ [สอบ 25 ม.ค. 2558]

กรมการท่องเที่ยว ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ บรรจุบุคคเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมการท่องเที่ยว กำหนดดำเนินการทดสอบในวันที่ 25 มกราคม 2558

​กรมธนารักษ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินฯ เจ้าพนักงานการเงินฯ และเจ้าพนักงานธุรการฯ กำหนดสอบ 23 ม.ค. 2558

​กรมธนารักษ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินฯ เจ้าพนักงานการเงินฯ และเจ้าพนักงานธุรการฯ ในวันที่ 23 ม.ค. 2558

กรมสรรพสามิต ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน พนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานบริการ

กรมสรรพสามิต ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานบริการ กำหนดสอบ กรมสรรพสามิต 16 ธ.ค. 57

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (กำหนดสอบ 18 ธ.ค. 2558)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ กำหนดสอบ 18 ธ.ค. 2558

ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

กรมการท่องเที่ยว เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ นักวิเทศสัมพันธ์ฯ นักวิชาการเงินและบัญชี ในสังกัดกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ นักวิเทศสัมพันธ์ฯ นักวิชาการเงินและบัญชี ในสังกัดกรมการท่องเที่ยว 23 ม.ค. 2558

กรมสรรพสามิต ประกาศผลสอบผู้สอบแข่งขันได้ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะทำการทดสอบในวันที่ 19 ธ.ค. 57

กรมสรรพสามิต ประกาศผลสอบ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของกรมสรรพสามิต และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะทำการทดสอบในวันที่ 19 ธ.ค. 57

(ฟรี)
บริการแจ้งตำแหน่งงานทางอีเมลล์

หลังลงทะเบียนแล้ว
เข้าไปยืนยันการลงทะเบียนใน Inbox ด้วยนะคะ

นานาสาระ

15 สิ่งที่ “คนที่มีความสุข” เขาไม่ทำกัน

15 สิ่งที่ คนที่มีความสุข เขาไม่ทำกัน คนเราทุกคนสามารถสร้างความสุขให้กับตนเอง และคนรอบข้างได้ เรามาดูกันว่าอะไรบ้างที่ คนที่มีความสุข เขาไม่ทำกัน

เทคนิคการถ่ายรูปด้วย เลนส์ 50 มม. f/1.8

เทคนิคการถ่ายรูปด้วย เลนส์ 50 มม. f/1.4 หรือ f/1.8

การตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนเดินทางไกลด้วยตนเอง วิธีการตรวจสอบดูแลสภาพรถเบื้องต้นด้วยตนเอง

การตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนเดินทางไกลด้วยตนเอง การตรวจสอบดูแลสภาพรถเบื้องต้นด้วยตนเอง แนะวิธี ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เบื้องต้นด้วยตนเอง

ข้อมูล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 คืออะไร มีผลอย่างไรกับเครื่องยนต์

ข้อมูล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 คืออะไร มีผลอย่างไรกับเครื่องยนต์ รถยนต์แบบไหนที่ควรใช้ E85 สามารถเติม E85 ในรถยนต์เบนซินธรรมดาได้หรือไม่

12 ปีที่รอคอย ไทยคว้าแชมป์ซูซูกิคัพ สมัยที่ 4

ศึกฟุตบอล เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2014 รอบชิงชนะเลิศ นัดที่สอง ระหว่าง "เสือเหลือง" มาเลเซีย เปิดสนาม บูกิต จาลิล กรุงกัวลาลัมเปอร์ รับมือ "ช้างศึก" ทีมชาติไทย