เปิดสอบ งานราชการ เปิดรับสมัครสอบ สอบงานราชการ สอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน เปิดรับสมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ งานราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ในกรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ 6-27 มี.ค. 2558

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบงานราชการ เพื่อสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ในกรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ 6-27 มี.ค. 2558

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสอบ งานราชการ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสอบ หลายอัตราถึง 18 มี.ค. 2558

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสอบ งานราชการ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสอบ งานราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มี.ค. 2558

กรมการปกครอง เปิดสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) รายละเอียดกรมการปกครอง เปิดสอบ ปลัดอำเภอ ซึ่งเปิดสอบออนไลน์ ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2558

กรมการปกครอง เปิดสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) รายละเอียดกรมการปกครอง เปิดสอบ ปลัดอำเภอ ซึ่งกรมการปกครอง เปิดสอบอปลัดอำเภอ ออนไลน์ ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงาน และนายช่างรังวัด สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เปิดสอบ ถึง 10 มี.ค. 58

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงาน และนายช่างรังวัด สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เปิดสอบงานราชการ ถึง 10 มี.ค. 58

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก กำหนดเปิดสอบ 23-27 ก.พ. 58

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก กำหนดเปิดสอบ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา กรมธนารักษ์ เปิดสอบพนักงานราชการ ถึงวันที่ 20 ก.พ. 2558

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เปิดสอบพนักงานราชการ ถึงวันที่ 20 ก.พ. 2558

กรมธนารักษ์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ เปิดสอบงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. ถึง 13 มี.ค. 2558

กรมธนารักษ์ เปิดสอบ งานราชการ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ สมัครสอบ กรมธนารักษ์ ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. ถึง 13 มี.ค. 2558

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มี.ค. 2558 จำนวน 3 อัตรา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่ 16 ก.พ. ถึง 6 มี.ค. 2558

กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี(คนพิการ) กรมสรรพสามิต เปิดสอบ 23-27 ก.พ. 2558

กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี(คนพิการ) กรมสรรพสามิต เปิดสอบ 23-27 ก.พ. 2558

กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กรมสรรพสามิต เปิดสอบ 23-27 ก.พ. 2558

กรมสรรพสามิต เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน เพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดกรมสรรพสามิต เปิดสอบ วันที่ 23-27 ก.พ. 2558

ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

บริษัท ขนส่ง จำกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

บริษัท ขนส่ง จำกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานสังกัดบริษัท ขนส่ง จำกัด

กรมสรรพากร เลื่อนการประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบของกรมสรรพากร กำหนดประกาศรายชื่อสอบประมาณ 9-12 มี.ค. 2558

กรมสรรพากร เลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง บุคลากร พนักงานสรรพากร

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป เพื่อสอบบรรจุในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสตูล ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา

กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสตูล ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสตูล

​กรมธนารักษ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคลัง

​กรมธนารักษ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ พนักงานราชการทั่วไป ภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรายผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ และนักสังคมสงเคราะห์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ​ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมธนารักษ์ ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมธนารักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

กรมธนารักษ์ ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมธนารักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

​กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ประกาศผลสอบ เรียกบรรจุ

​กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก เพื่อแต่งตั้งในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง

​กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก เพื่อแต่งตั้งในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ เพื่อบรรจุเข้าบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบข้อเขียน และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบข้อเขียน และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง และเรียกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง และเรียกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1

กรมการท่องเที่ยว เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ นักวิเทศสัมพันธ์ฯ นักวิชาการเงินและบัญชี ในสังกัดกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ นักวิเทศสัมพันธ์ฯ นักวิชาการเงินและบัญชี ในสังกัดกรมการท่องเที่ยว 23 ม.ค. 2558

กรมสรรพสามิต ประกาศผลสอบผู้สอบแข่งขันได้ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะทำการทดสอบในวันที่ 19 ธ.ค. 57

กรมสรรพสามิต ประกาศผลสอบ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของกรมสรรพสามิต และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะทำการทดสอบในวันที่ 19 ธ.ค. 57

นานาสาระ

ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นะครับ

ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน สามารถนำมาลดหย่อนภาษี

เงินเดือน หรือเงินได้ เท่าไร ถึงจะเสียภาษี

เงินเดือน หรือเงินได้ เท่าไร ถึงจะเสียภาษี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดวันนัดพบแรงงานครั้งใหญ่ ในวันที่ 28 ก.พ. 2558 ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดวันนัดพบแรงงานครั้งใหญ่ ในวันที่ 28 ก.พ. 2558 ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร

วิธีปลูกเห็ดระโงก วันนี้ขอเอาเรื่อง วิธีปลูกเห็ดระโงก มาแนะนำให้เพื่อน ๆ ที่สนใจจะลองปลูกเห็ดระโงก

วิธีปลูกเห็ดระโงก วันนี้ขอแนะนำวิธีปลูกเห็ดระโงกให้เพื่อน ๆ ชาว jobatbangkok.com ได้นำไปทดลองปลูกเห็ดระโงก แบบชาวบ้านกันดูนะครับ

เส้นซิกแซ็กทำอุบัติเหตุลด-รถชะลอ จ่อเพิ่มอีกพันกว่าจุดทั่วกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร เผยการประเมินผล เส้นซิกแซ็กก่อนทางม้าลาย ช่วยลดอุบัติเหตุ กทม. เตรียมขยายผลทำทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มอีกกว่าพันจุด

รู้ยัง? เงิน 750 บาท ที่จ่ายให้ประกันสังคมนั้น ประกันสังคมเอาเงินไปทำอะไรบ้าง

จ่ายเงินประกันสังคมแต่ละเดือน ประกันสังคมเอาไปทำอะไรบ้าง

15 สิ่งที่ “คนที่มีความสุข” เขาไม่ทำกัน

15 สิ่งที่ คนที่มีความสุข เขาไม่ทำกัน คนเราทุกคนสามารถสร้างความสุขให้กับตนเอง และคนรอบข้างได้ เรามาดูกันว่าอะไรบ้างที่ คนที่มีความสุข เขาไม่ทำกัน

เทคนิคการถ่ายรูปด้วย เลนส์ 50 มม. f/1.8

เทคนิคการถ่ายรูปด้วย เลนส์ 50 มม. f/1.4 หรือ f/1.8

การตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนเดินทางไกลด้วยตนเอง วิธีการตรวจสอบดูแลสภาพรถเบื้องต้นด้วยตนเอง

การตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนเดินทางไกลด้วยตนเอง การตรวจสอบดูแลสภาพรถเบื้องต้นด้วยตนเอง แนะวิธี ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เบื้องต้นด้วยตนเอง

ข้อมูล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 คืออะไร มีผลอย่างไรกับเครื่องยนต์

ข้อมูล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 คืออะไร มีผลอย่างไรกับเครื่องยนต์ รถยนต์แบบไหนที่ควรใช้ E85 สามารถเติม E85 ในรถยนต์เบนซินธรรมดาได้หรือไม่