Visitors 1 online
our community | sign in or register

ตำแหน่งงานอัพเดตล่าสุด

Generic placeholder image

​โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจ(หญิง) โดยรับสมัครจากข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก(หญิง) ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัคร ข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก(หญิง) สอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ(หญิง) ประจำปีการศึกษา 2558
Generic placeholder image

กรมยุทธศึกษาทหาบก เปิดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558

กรมยุทธศึกษาทหาบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 107 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ 7-11 มกราคม 2558
Generic placeholder image

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครงาน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการใน กรมสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 50 อัตรา เปิดรับสมัครงาน ถึง 29 ธ.ค. 2557

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 50 อัตรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครงาน ถึง 29 ธ.ค. 2557
Generic placeholder image

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน กรมชลประทาน รวม 8 ตำแหน่ง กรมชลประทาน รับสมัครงานถึง 25 ธ.ค. 2557

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน กรมชลประทาน รวม 8 ตำแหน่ง กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตั้งแต่ วันที่ 3 - 25 ธ.ค. 2557 สมัครงาาน ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมชลประทาน
Generic placeholder image

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานราชการ เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการใน กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลขน นักประชาสัมพัน และนายช่างไฟฟ้า รับสมัครงาน ถึง 23 ธ.ค. 58

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานราชการ เพื่อสอบบรรจุแต่งเข้ารับราชการใน กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลขนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ด้านภาษาอังกฤษ) และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รับสมัครงาน ถึง 23 ธ.ค. 58
Generic placeholder image

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 1 อัตรา รับสมัครงาน ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 57 - 9 ม.ค. 58 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานปรมาณู เปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 57 ถึง 9 ม.ค. 58 สมัครงานด้วยตนเอง
Generic placeholder image

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่ส่วนปฏิบัติการ รับสมัครงาน 19 ธ.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 2558

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่ส่วนปฏิบัติการ รับสมัครงาน 19 ธ.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 2558
Generic placeholder image

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค ทั้งการประปาส่วนภูมิภาคส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบ 17 - 29 ธ.ค. 2557

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดย การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่ 17 - 29 ธ.ค. 2557