สมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ เปิดรับสมัครสอบ สอบงานราชการ สอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน เปิดรับสมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ถึง 8 มิ.ย. 2558

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มิ.ย. 2558

กรมสรรพากร เปิดสอบงานราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 2-22 มิถุนายน 2558 (153 อัตรา)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เพื่อสอบบรรจุในสังกัดกรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตั้งแต่ 2-22 มิถุนายน 2558 รวม 153 อัตรา

สมัครสอบ ครูผู้ช่วย ​กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ ครูผู้ช่วย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ ศาลปกครอง เปิดรับสมัครงาน ทางอินเตอร์เน็ต เปิดรับสมัครงาน 4-24 มิ.ย. 2558

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครงาน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ ศาลปกครอง เปิดรับสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต เปิดรับสมัครงาน 4-24 มิ.ย. 2558

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบงานราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมที่ดิน รวม 81 อัตรา กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ ถึง 2 มิ.ย. 2558

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ บุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน จำนวน 81 อัตรา สมัครสอบ กรมที่ดิน ได้ด้วยตนเอง สมัครสอบถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ในวันเวลาราชการ กรมที่ดิน

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พ.ค. 2558

สมัครงาน กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกรมปศุสัตว์ กำหนด เปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2558

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครงาน นักธรณีวิทยาปฏิบัติการและนักวิชาการทรัพธรณีวิทยาปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา เปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่ 18 พ.ค. ถึง 8 มิ.ย. 58

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการทรัพธรณีวิทยาปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึง 8 มิถุนายน 2558

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตั้งแต่ 18 พ.ค. ถึง 5 มิ.ย. 58

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงาน ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่ 18 พ.ค. ถึง 5 มิ.ย. 2558

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ 1 อัตรา สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครงานราชการ วันที่ 2 - 12 มิ.ย. 2558 [สมัครสอบงานราชการ ด้วยตนเอง]

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 มิ.ย. 2558 ผู้สนใจสมัครสอบงานราชการ สำนักงาน กศน. ด้วยตนเอง

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 10 อัตรา สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี [รับสมัครงาน ถึง 8 มิ.ย. 58]

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครงาน ถึง 8 มิ.ย. 2558

ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

กรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน [สอบ 7 มิ.ย. 2558]

กรมปศุสัตรว์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบงานราชการ กรมปศุสัตว์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ [กำหนดสอบ 6 มิ.ย. 2558]

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ งานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรจุสังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สอบ 6 มิถุนายน 2558

กรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

กรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถาที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กำหนดสอบ 21 พ.ค. 2558 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรมการจัดหางาน ประกาศรายชื่อสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ งานราชการ กรมการจัดหางาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

กรมการจัดหางาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ งานราชการ กรมการจัดหางาน ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กำหนดสอบ 24 พฤษภาคม 2558

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้สิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้สิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อสอบ ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) [กำหนดสอบปลัดอำเภอ 9 พ.ค. 2558]

ประกาศรายชื่อสอบ ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) [กำหนดสอบปลัดอำเภอ 9 พ.ค. 2558]

ประกาศผลสอบ เรียกบรรจุ

กรมการปกครอง ประกาศผลสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

กรมการปกครอง ประกาศผลสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

กรมปศุสัตว์ ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกรมปศุสัตว์ ปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านการทดสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

​กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก เพื่อแต่งตั้งในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง

​กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก เพื่อแต่งตั้งในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง

กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสตูล ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา เพื่อบรรจุแต่งตั้งในกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสตูล

กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสตูล ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา เพื่อบรรจุแต่งตั้งในกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสตูล

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ เพื่อบรรจุเข้าบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง

กรมธนารักษ์ ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคลัง สังกัดกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคลัง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกรมธนารักษ์

กรมศิลปากร ประกาศผลสอบ งานราชการ โดยกรมศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบได้ในกรมศิลปากร ในการเปิดสอบงานราชการ ครั้งที่ 1/2558

กรมศิลปากร ประกาศผลสอบ งานราชการ โดยกรมศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบได้ในกรมศิลปากร ในการเปิดสอบงานราชการ ครั้งที่ 1/2558

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบข้อเขียน และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบข้อเขียน และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ

นานาสาระ

​วิธีทำ 9 น้ำจิ้มรสเด็ด น้ำจิ้มซีฟู๊ด น้ำจิ้มยำมะม่วง น้ำจิ้มเมี่ยงปลาทู น้ำจิ้มซีฟู๊ด น้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มคอหมูย่าง และน้ำจิ้มรสเด็ดอื่น ๆ พร้อมสูตรน้ำจิ้มและวิธีทำ

วิธีทำน้ำจิ้มรสเด็ด น้ำจิ้มซีฟู๊ด น้ำจิ้มยำมะม่วง น้ำจิ้มเมี่ยงปลาทู น้ำจิ้มยำมะม่วง น้ำยำทานกับของทอด น้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มน้ำส้ม น้ำจิ้มซีฟู๊ด น้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มคอหมูย่าง และน้ำจิ้มรสเด็ดอื่น ๆ พร้อมสูตรน้ำจิ้มและวิธีทำ

เวลาจอดรถเค้ายกที่ปัดน้ำฝนกันทำไมนะ (คุ้มไหมถ้ายกตลอดทั้งปี)

เวลาจอดรถเค้ายกที่ปัดน้ำฝนกันทำไมนะ

การเปิดไฟเลี้ยวซ้าย-ขวาอย่างถูกวิธีทำอย่างไร รู้ยัง

การเปิดไฟเลี้ยวซ้าย-ขวาอย่างถูกวิธีทำอย่างไร รู้ยัง

ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นะครับ

ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน สามารถนำมาลดหย่อนภาษี

เงินเดือน หรือเงินได้ เท่าไร ถึงจะเสียภาษี

เงินเดือน หรือเงินได้ เท่าไร ถึงจะเสียภาษี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดวันนัดพบแรงงานครั้งใหญ่ ในวันที่ 28 ก.พ. 2558 ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดวันนัดพบแรงงานครั้งใหญ่ ในวันที่ 28 ก.พ. 2558 ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร

วิธีปลูกเห็ดระโงก วันนี้ขอเอาเรื่อง วิธีปลูกเห็ดระโงก มาแนะนำให้เพื่อน ๆ ที่สนใจจะลองปลูกเห็ดระโงก

วิธีปลูกเห็ดระโงก วันนี้ขอแนะนำวิธีปลูกเห็ดระโงกให้เพื่อน ๆ ชาว jobatbangkok.com ได้นำไปทดลองปลูกเห็ดระโงก แบบชาวบ้านกันดูนะครับ

เส้นซิกแซ็กทำอุบัติเหตุลด-รถชะลอ จ่อเพิ่มอีกพันกว่าจุดทั่วกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร เผยการประเมินผล เส้นซิกแซ็กก่อนทางม้าลาย ช่วยลดอุบัติเหตุ กทม. เตรียมขยายผลทำทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มอีกกว่าพันจุด

รู้ยัง? เงิน 750 บาท ที่จ่ายให้ประกันสังคมนั้น ประกันสังคมเอาเงินไปทำอะไรบ้าง

จ่ายเงินประกันสังคมแต่ละเดือน ประกันสังคมเอาไปทำอะไรบ้าง

15 สิ่งที่ “คนที่มีความสุข” เขาไม่ทำกัน

15 สิ่งที่ คนที่มีความสุข เขาไม่ทำกัน คนเราทุกคนสามารถสร้างความสุขให้กับตนเอง และคนรอบข้างได้ เรามาดูกันว่าอะไรบ้างที่ คนที่มีความสุข เขาไม่ทำกัน