สมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ เปิดรับสมัครสอบ สอบงานราชการ สอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน เปิดรับสมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ

ม.ราชภัฏอุดรธานี เปิดรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ มาปฏิบัติหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ รับสมัครวุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ก.ย. 2558

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) ผู้สนใจสมัครสอบงานราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครงาน ถึง 9 ก.ย. 58

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กันยายน 2558

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ ตั้งแต่ 25 ส.ค. ถึง 14 ก.ย. 58 (รับสมัครสอบออนไลน์)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบรับสมัครงานราชการ ตั้งแต่ 25 ส.ค. ถึง 14 ก.ย. 58 เปิดรับสมัครสอบออนไลน์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบงานราชการ เพื่อรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [เปิดรับสมัคร 31 ส.ค. ถึง 4 ก.ย. 58]

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบงานราชการ เพื่อรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่ 31 ส.ค. ถึง 4 ก.ย. 2558

บมจ. ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งทีมติดตามและประเมินผล (Sales Performance Monitoring) รับสมัครออนไลน์

บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งทีมติดตามและประเมินผล (Sales Performance Monitoring) เปิดรับสมัครงาน ออนไลน์

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบงานราชการ โดยกรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว และรับสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต 28 ส.ค. ถึง 11 ก.ย. 2558

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบงานราชการ โดยกรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบงานราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยรับสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 ส.ค. ถึง 11 ก.ย. 2558

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด จำนวน 348 อัตรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด จำนวน 348 อัตรา

เปิดสอบครูผู้ช่วย สพฐ ปี 2558 จำนวน 1,452 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ กรณีทั่วไป เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ ระหว่าง 14-20 ก.ย. 2558

สพฐ เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 สพฐ. เปิดสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครูผู้ช่วย สพฐ ระหว่าง 14-20 ก.ย. 2558

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและสัญญา หัวหน้างาน(สัญญา) รวม 2 อัตรา รับสมัครงานถึง 15 มิ.ย. 2558

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและสัญญา หัวหน้างาน(สัญญา) รวม 2 อัตรา สทอภ เปิดรับสมัครงานถึง 15 มิ.ย. 2558

ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นายสิบตำรวจ ปี 2558 จากการรับสมัครสอบ ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า [ประกาศ 2 ก.ย. 2558]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นายสิบตำรวจ ปี 2558 จากการรับสมัครสอบ ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

กรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน [สอบ 7 มิ.ย. 2558]

กรมปศุสัตรว์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบงานราชการ กรมปศุสัตว์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ [กำหนดสอบ 6 มิ.ย. 2558]

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ งานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรจุสังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สอบ 6 มิถุนายน 2558

กรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

กรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถาที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กำหนดสอบ 21 พ.ค. 2558 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรมการจัดหางาน ประกาศรายชื่อสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ งานราชการ กรมการจัดหางาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

กรมการจัดหางาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ งานราชการ กรมการจัดหางาน ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กำหนดสอบ 24 พฤษภาคม 2558

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้สิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้สิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ประกาศผลสอบ เรียกบรรจุ

กรมการปกครอง ประกาศผลสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

กรมการปกครอง ประกาศผลสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

กรมปศุสัตว์ ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกรมปศุสัตว์ ปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านการทดสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

​กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก เพื่อแต่งตั้งในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง

​กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก เพื่อแต่งตั้งในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง

กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสตูล ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา เพื่อบรรจุแต่งตั้งในกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสตูล

กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสตูล ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา เพื่อบรรจุแต่งตั้งในกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสตูล

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ เพื่อบรรจุเข้าบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง

กรมธนารักษ์ ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคลัง สังกัดกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคลัง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกรมธนารักษ์

กรมศิลปากร ประกาศผลสอบ งานราชการ โดยกรมศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบได้ในกรมศิลปากร ในการเปิดสอบงานราชการ ครั้งที่ 1/2558

กรมศิลปากร ประกาศผลสอบ งานราชการ โดยกรมศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบได้ในกรมศิลปากร ในการเปิดสอบงานราชการ ครั้งที่ 1/2558

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบข้อเขียน และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบข้อเขียน และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ

นานาสาระ

ฉันคือตับ....ของคุณ ให้ฉันเล่าให้คุณฟังว่า ฉันรักคุณมากนะ มีแค่ 9 ข้อ ที่ควรรู้

ตับ คือ อวัยวะ ส่วนหนึ่งของร่างกาย มีหน้าที่ทำอะไร ข้อดีของตับ

​วิธีทำ 9 น้ำจิ้มรสเด็ด น้ำจิ้มซีฟู๊ด น้ำจิ้มยำมะม่วง น้ำจิ้มเมี่ยงปลาทู น้ำจิ้มซีฟู๊ด น้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มคอหมูย่าง และน้ำจิ้มรสเด็ดอื่น ๆ พร้อมสูตรน้ำจิ้มและวิธีทำ

วิธีทำน้ำจิ้มรสเด็ด น้ำจิ้มซีฟู๊ด น้ำจิ้มยำมะม่วง น้ำจิ้มเมี่ยงปลาทู น้ำจิ้มยำมะม่วง น้ำยำทานกับของทอด น้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มน้ำส้ม น้ำจิ้มซีฟู๊ด น้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มคอหมูย่าง และน้ำจิ้มรสเด็ดอื่น ๆ พร้อมสูตรน้ำจิ้มและวิธีทำ

เวลาจอดรถเค้ายกที่ปัดน้ำฝนกันทำไมนะ (คุ้มไหมถ้ายกตลอดทั้งปี)

เวลาจอดรถเค้ายกที่ปัดน้ำฝนกันทำไมนะ

การเปิดไฟเลี้ยวซ้าย-ขวาอย่างถูกวิธีทำอย่างไร รู้ยัง

การเปิดไฟเลี้ยวซ้าย-ขวาอย่างถูกวิธีทำอย่างไร รู้ยัง

ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นะครับ

ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน สามารถนำมาลดหย่อนภาษี

เงินเดือน หรือเงินได้ เท่าไร ถึงจะเสียภาษี

เงินเดือน หรือเงินได้ เท่าไร ถึงจะเสียภาษี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดวันนัดพบแรงงานครั้งใหญ่ ในวันที่ 28 ก.พ. 2558 ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดวันนัดพบแรงงานครั้งใหญ่ ในวันที่ 28 ก.พ. 2558 ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร

วิธีปลูกเห็ดระโงก วันนี้ขอเอาเรื่อง วิธีปลูกเห็ดระโงก มาแนะนำให้เพื่อน ๆ ที่สนใจจะลองปลูกเห็ดระโงก

วิธีปลูกเห็ดระโงก วันนี้ขอแนะนำวิธีปลูกเห็ดระโงกให้เพื่อน ๆ ชาว jobatbangkok.com ได้นำไปทดลองปลูกเห็ดระโงก แบบชาวบ้านกันดูนะครับ

เส้นซิกแซ็กทำอุบัติเหตุลด-รถชะลอ จ่อเพิ่มอีกพันกว่าจุดทั่วกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร เผยการประเมินผล เส้นซิกแซ็กก่อนทางม้าลาย ช่วยลดอุบัติเหตุ กทม. เตรียมขยายผลทำทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มอีกกว่าพันจุด

รู้ยัง? เงิน 750 บาท ที่จ่ายให้ประกันสังคมนั้น ประกันสังคมเอาเงินไปทำอะไรบ้าง

จ่ายเงินประกันสังคมแต่ละเดือน ประกันสังคมเอาไปทำอะไรบ้าง