งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กทม. เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559

กทม เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559
 
กทม. กำหนดเปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 เปิดรับสมัครสอบประจำปีงบประมาณ 2559

กรุงเทพมหานคร (กทม.) กำหนดเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหาครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 กทม เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียดตำแหน่งงานที่ กทม. เปิดสอบ ครั้งที่ 2/2559 ดังนี้

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 โดยกำหนดเปิดรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 6-24 มิถุนายน 2559 รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
4. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
5. ตำแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
6. ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงาน
7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2. ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
3. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
4. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำหรับรายละเอียดตำแหน่งงานที่ กทม. จะเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนนักงาน ก.ก. จะประกาศกำหนดรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบให้ทราบต่อไป ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถติดตามข่าวเปิดรับสมัครสอบของ กทม. ได้ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th และ http://www.bangkok.go.th/exam

** สำหรับรายละเอียด กทม. เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ที่มีประกาศรายละเอียดที่เป็นทางการแล้วเราจะนำมาลงในเว็บไซต์แห่งนี้ jobatbangkok.com ให้ทราบทันทีค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลได้ที่นี่
ดาวน์โหลด

 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กทม เปิดสอบ ครั้งที่ 2/2559 กทม เปิดรับสมัครสอบกทมกรุงเทพมหานครเปิดสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด