งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบก รวม 20 อัตรา

กรมขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ
 
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบก รวม 20 อัตรา สมัครสอบกรมการขนส่งทางบก ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2559

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบก รายละเอียดตำแหน่งงานที่ กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ (วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบ)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบก สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2559 สมัครสอบทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก http://job.dlt.go.th

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
กรมการขนส่งทางบก กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก http://job.dlt.go.th หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ กรมการขนส่งทางบก เพิ่มเติมที่นี่
- ประกาศรับสมัครงาน กรมการขนส่งทางบก

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
8 ส.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบก รวม 20 อัตรา
  1. กรมการขนส่งทางบก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

    กรมการขนส่งทางบก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เข้ารับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ป้ายกำกับ

กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด