งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบ นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปี 2559 จำนวน 100 อัตรา

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 100 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงาน คุณสมบัติผู้สมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ดังนี้

กรมการทหารช่าง เปิดสอบ ผู้มีวุฒิดังนี้
1. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชา ช่างกล, ช่างกลโรงงาน จำนวน 10 อัตรา
2. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง จำนวน 20 อัตรา
3. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชา ช่างเชื่อม, หรือช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ จำนวน 13 อัตรา
4. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   จำนวน 37 อัตรา
5. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชา ช่าวยนต์ จำนวน 20 อัตรา
6. ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการข้างต้น ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดจะต้องสำเร็จการศึกษาตามวุฒิที่กำหนดไว้ข้างต้นด้วย มิฉะนั้นจะไม่รับสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ  เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วย พ.ศ. เกิด) หรือทหารกองเกินซึ่งเป็นบุคคลจำพวกที่ 1 ในกรณีที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 30 เมษายน 2559 และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศรับสมัครสอบ นายทหารประทวน กรมการทหารช่าง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่เปิดรับสมัครสอบ กรมการทหารช่าง
ผู้สนใจสมัครสอบ นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 2-15 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
การแต่งกาย เสื้อคอปก กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้น 

กรมการทหารช่าง กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ทางเว็บไซต์กรมการทหารช่าง www.engrdept.com

คลิกที่นี่   เพื่อดูรายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) กรมการทหารช่าง
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
16 มี.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

เปิดสอบ นายทหารประทวน สิบเอกทหารบก นายทหารประทวน อัตราสิบเอกนายทหารประทวนกรมการทหารช่าง


ตำแน่งงานล่าสุด