งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมการท่องเที่ยว เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ นักวิเทศสัมพันธ์ฯ นักวิชาการเงินและบัญชี ในสังกัดกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ นักวิเทศสัมพันธ์ฯ นักวิชาการเงินและบัญชี ในสังกัดกรมการท่องเที่ยว

ประกาศกรมการท่องเที่ยวเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(ด้านพัสดุ) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมการท่องเที่ยว 

กำหนดการเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมการท่องเที่ยว

- วันรายงานตัว เข้ารับราชการ กรมการท่องเที่ยว
วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกลุ่มการเจ้าหน้าที่ กองกลาง ชั้น 3 อาคาร 1 ถนนพระราที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- วันบรรจุเข้ารับราชการ กรมการท่องเที่ยว
กำหนดบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 26 มกราคม 2558

สำหรับรายละเอียด กรมการท่องเที่ยว เรียกรายงานตัวเข้ารับราชการในสังกัดกรมการท่องเที่ยว ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กรมการท่องเที่ยวเรียกรายงานตัวประกาศผลสอบผลสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด