งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมกำลังพลทหารบก ประกาศผลสอบ นายทหารประทวน (เสมียน, พลขับ อัตรา สิบเอก) (รอบแรก)

กรมกำลังพลทหารบก ประกาสผลสอบคัดเลือก นายทหารประทวน (รองแรก)
 
กรมกำลังพลทหารบก ประกาสผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรื่อน (ชาย/หญิง) และพนังานราชการ เป็นนายทหารประทวน (รองแรก)

ตามที่ กรมกำลังพลทหารบก ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรื่อน (ชาย/หญิง) และพนังานราชการ เป็นนายทหารประทวน นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมกำลังพลทหารบก จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกให้ทราบ ดังนี้

จำนวนผู้สอบผ่าน
1. ตำแหน่งเสมียน กรมกำลังพลทหารบก (เรียงตามหมายเลขที่สอบ)  จำนวน 37 ราย
2. ตำแหน่งพลขับ กรมกำลังพลทหารบก (เรียงตามหมายเลขที่สอบ) จำนวน 7 ราย

** ให้ผู้สอบผ่านเฉพาะสอบเป็นพลขับ ไปรายงานตัวบริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์ กรมกำลังพลทหารบก เพื่อเข้ารับการพิจารณาสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 (สอบขับรถ) ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 06.00 น.
** ให้ผู้สอบผ่านในตำแหน่งเสมียน กรมกำลังพลทหารบก ไปรายงานตัวในวันที่ 7 มิถุนายน 2559

รายละเอียด ประกาศผลสอบ กรมกำลังพลทหารบก รอบแรก เพิ่มเติมที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศผลสอบ กรมกำลังพลทหารบก หรือที่เว็บไซต์ dop.rta.mi.th

ประกาศผลสอบข้อเขียน กำหนดสอบสัมภาษณ์
9 มิ.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมกำลังพลทหารบก ประกาศผลสอบ นายทหารประทวน (เสมียน, พลขับ อัตรา สิบเอก) (รอบแรก)
  1. กรมกำลังพลทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายทหารประทวน (เสมียน, พลขับ อัตรา สิบเอก)

    กรมกำลังพลทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายทหารประทวน (ตำแหน่งเสมียน อัตรา สิบเอก, ตำแหน่งพลขับ อัตรา สิบเอก)

ป้ายกำกับ

กรมกำลังพลทหารบก ประกาสผลสอบนายทหารประทวน


ตำแน่งงานล่าสุด