งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมชลประทาน รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป รวม 20 ตำแหน่ง

กรมชลประทาน รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป
กรมชลประทาน รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป รวม 20 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 3-10 ตุลาคม 2559

ประกาศกรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ รายละเอียด กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
กลุ่มงานบริการ
1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 23 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
2. นายช่างศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
3. นายช่างภาพ จำนวน 2 อัตรา
4. นายช่างโยธา จำนวน 14 อัตรา
5. นายช่างชลประธาน จำนวน 294 อัตรา
6. นายช่างเครื่องกล จำนวน 32 อัตรา
7. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 8 อัตรา
8. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 11 อัตรา
9. นายช่างสำรวจ จำนวน 76 อัตรา
10. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 5 อัตรา
11. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตรา
12. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 อัตรา
13. เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จำนวน 5 อัตรา
14. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 16 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
15. นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
16. นิติกร จำนวน 7 อัตรา
17. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
18. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัตรา
19. วิศวกรชลประทาน จำนวน 23 อัตรา
20. วิศวกรโยธา จำนวน 18 อัตรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารดาวน์โหลดท้ายนี้)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมชลประทาน สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 3-10 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://www.rid.go.th หรือ http://job.rig.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" สมัครสอบได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ
กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้สมัครสอบทราบภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th หรือ http://job.rig.go.th

รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
26 ต.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

พนักงานราชการทั่วไปรับสมัครสอบเปิดสอบกรมชลประทาน


ตำแน่งงานล่าสุด