งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บัดนี้การเปิดรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
- กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559
- เวลาสอบ 09.00 - 12.00 น.
- สถานที่สอบ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ (ห้องประชุมนวมินทราชินูทิศ 1 ชั้น 2 ตึก 5) 

รายละเอียด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ       
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เปิดรับสมัครสอบ 23 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2559

 3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

  ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกร

 4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ป้ายกำกับ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศรายชื่อสอบวัน เวลา สถานที่สอบ


ตำแน่งงานล่าสุด