งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง


ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เรื่อง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เปิดรับสมัครสอบ บุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงประกาศรับสมัครสอบ เพื่อสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เปิดรับสมัครสอบ

- ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 100 อัตรา
- ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด
- อัตราเงินเดือนที่จะได้รับระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าใดเป็นไปตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน หรือที่ ก.พ. จะกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ภายในวันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ปิดรับสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เปิดรับสมัครสอบงานราชการทางอินเตอรเน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครสอบทางเว็บไซต์ http://job.cad.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบ"

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท


การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ โดยประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ จากผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินที่ถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเว็บไซต์ http://job.cad.go.th หรือ http://www.cad.go.th หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" หรือติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ jobatbnagkok.com หากมีประกาศออกมาแล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบทันที

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
- ประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
1 มี.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง
  1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ ตำแหน่งนักตรวจสอบบัญชี

    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ป้ายกำกับ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สมัครสอบเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด