งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาฯ นายช่างโยธาฯ และเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ
เรื่อง กรมทรัพยากรน้ำ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำได้เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เพื่อสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ดังนี้


วัน เวลา และสถานที่สอบงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ

- ให้ผู้สมัครสอบ กรมทรัพยากรน้ำ เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ในเวลา 09.00 - 11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 3 และอาคาร 11 รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้
- ให้ผู้สมัครสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ไปถึงสนามสอบก่อนเริ่มสอบ 30 นาที และกรมทรัพยากรน้ำ จะเรียกผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อกรมทรัพยากรน้ำ จะได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบทราบ

รายละเอียดการประกาศรายชื่อสอบ และสถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาฯ นายช่างโยธาฯ และเจ้าพนักงานธุรการ
  1. กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบงานราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาฯ นายช่างโยธาฯ และเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ หลายอัตรา

    ประกาศรับสมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบงานราชการ เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ป้ายกำกับ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดรับสมัครงานหางานสมัครงานงาน วิศวกรโยธา งาน นายช่างโยธางานธุรการ


ตำแน่งงานล่าสุด