งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมที่ดิน ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการทั่วไป


 
ประกาศกรมที่ดิน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ตามที่ กรมที่ดิน เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป และกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 97 อัตรา ซึ่ง กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 8-22 ธันวาคม 2558 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบ กรมที่ดิน ได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมที่ดินจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบดังนี้

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป       
     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมที่ดิน ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการทั่วไป
  1. กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ธ.ค. 2558

    ประกาศ กรมที่ดิน เรื่อง กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป และกลุ่มงานบริหารทั่วไป

  2. กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายช่างรังวัดปฏิบัติการ รวมเปิดรับสมัครสอบ 89 อัตรา

    ประกาศกรมที่ดิน เรือง กรมที่ดิน เปิดรับสมัคสอบงานราชการ เพื่อรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายช่างรังวัดปฏิบัติการ

ป้ายกำกับ

กรมที่ดิน เปิดสอบ พนักงานราชการเปิดสอบสมัครสอบพนักงานราชการประกาศรายชื่อสอบวัน เวลา สถานที่สอบ


ตำแน่งงานล่าสุด