งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 ตำแหน่ง

กรมท่าอากาศยาน  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน  เปิดรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบระหว่าง 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานของแก่น ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานอุดรธานี รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ กรมท่าอากาศยาน ดังนี้

ตำแหน่งที่กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่กองคลัง(ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี

3.ตำแหน่งช่างเครื่องกล 1 อัตรา
ปฏิบัติงานกองก่อสร้างและบำรุงรักษา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิค เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4.ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

5.ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน  2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ (วัน เวลา สถานที่รับสมัคร)
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559 ตลอดเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครสอบทางเว็บไซตื https://airports.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานอุดรธานี" 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
กรมท่าอากาศยาน กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบทราบ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ชั้น 6) กรมท่าอากาศยาน หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ชั้น 1) และทางเว็บไซต์ https://airports.job.thai.com หรือ www.aviation.go.th หรือติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้หากมีความเคลื่อนไหวจากกรมท่าอากาศยาน จะนำมาแจ้งให้ทราบทันทีค่ะ

รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน เพิ่มเติมดังนี้
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
22 มิ.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 ตำแหน่ง
  1. กรมท่าอากาศยาน ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 ตำแหน่ง

    กรมท่าอากาศยาน ประกาศรายชือผู้สมัครสอบ ผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กำหนดสอบ 3 ก.ค. 2559

ป้ายกำกับ

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปกรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครเปิดสอบรับสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด