งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ เพื่อบรรจุเข้าบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง สำหรับรายละเอียด กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบ เพิ่มเติมดังนี้

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ได้เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป แล้วตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 บัดนี้กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ได้ดำเนินการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เรียบร้อยแล้วจึงประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ สังกัดกรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง รายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ
  1. กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบข้อเขียน และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ

    กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศผลสอบข้อเขียน และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ

  2. กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (กรณีคนพิการ) และนายช่างสำรวจ

    กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (กรณีคนพิการ) และนายช่างสำรวจ

ป้ายกำกับ

​กรมธนารักษ์กรมธนารักษ์ ประกาศผลสอบผลสอบ งานราชการประกาศผลสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด