งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ รายละเอียด กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบเข้ารับราชการกรมบัญชีกลาง ดังนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
กำหนดสอบ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


รายละเอียด กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.cgd.go.th

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์
  1. กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์ รวม 16 อัตรา

    กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตถึง 23 กันยายน 2559

ป้ายกำกับ

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัน เวลา สถานที่สอบ


ตำแน่งงานล่าสุด