งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานราชการ เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการใน กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลขน นักประชาสัมพัน และนายช่างไฟฟ้า รับสมัครงาน ถึง 23 ธ.ค. 58

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานราชการ เพื่อสอบบรรจุแต่งเข้ารับราชการใน กรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานราชการ เพื่อสอบบรรจุแต่งเข้ารับราชการใน กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลขนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ด้านภาษาอังกฤษ) และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รับสมัครงาน ถึง 23 ธ.ค. 58

ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงานราชการ เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติกา และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จึงได้ประกาศรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  รายละเอียด กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน มีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน

1. ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 10 อัตรา 
ปฏิบัติงานที่สำนักข่าว กรุงเทพมหานคร
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์
- ผู้สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ ต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 4 อัตรา
ปฏิบัติงานที่สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์
- ผู้สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ ต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี, สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
- ผู้สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
ปฏิบัติงานที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา, สถานนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร, สำนักข่าว กรุงเทพมหานคร, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย, สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 (ขอนแก่น), สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 (สุราษฎร์ธานี)
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์
- ผู้สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม, สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- ผู้สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2557 ทางเว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครสอบแข่งขัน

เมื่อกรอกข้อมูลสมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้ทำการพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินแล้วนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์ ได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-24 ธันวาคม 2557 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 230 บาท เมื่อผู้สมัครสอบ ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้ที่เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง และทางเว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ หัวข้อ ข่าวรับสมัครสอบแข่งขัน การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (หรือผู้สมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี jobatbangkok.com หากมีประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ แล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบทันที)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ ที่นี่
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

รับสมัครงานสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงานสมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์


ตำแน่งงานล่าสุด