งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างวิทยุการบิน รวม 6 อัตรา

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างวิทยุการบิน ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบ 6 - 10 มิถุนายน 2559

ประกาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งช่างวิทยุการบิน กลุ่มงานเทคนิค
จำนวนอัตราว่าง 6 อัตรา
สังกัด กองบริหารการบินเกษตร ปฏิบัติงานที่สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  1. คุณวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 12 ปี หรือ2. คุณวุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 11 ปี
  2. คุณวุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 10 ปี
  3. คุณวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 8 ปี
  4. กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถานศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ต้องมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สือสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 12 ปี
  5. ต้องมีอายุไม่เกิน 62 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่สมัครสอบ
การรับสมัครสอบ (วัน เวลา สถานที่เปิดรับสมัคร)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และทางเว็บไซต์ www.royalrain.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน"

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดังนี้
ประกาศรับสมัครงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
15 มิ.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

ช่างวิทยุการบินพนักงานราชการเปิดรับสมัครสอบรับสมัครงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร


ตำแน่งงานล่าสุด