งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รวม 73 อัตรา

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบ โดยรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วยกรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 73 อัตรา ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงานกรมพลาธิการทหารบก เปิดสอบ
กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอนแทนรายเดือน ๆ ละ 11,740 บาท จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งช่างสี

กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,840 บาท จำนวน 71 อัตรา ในตำแหน่ง
- ตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ    จำนวน 47 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
- ตำแหน่งพนักงานธุรการ  จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย/หญิง
- ตำแหน่งพนังานพัสดุ  จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
- ตำแหน่งพนักงานเกษตร  จำนวน 4 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
- ตำแหน่งลูกมือช่าง  จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย)
- ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง  จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ) จำนวน 5 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย)  จำนวน 6 อัตรา (เพศชาย) รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการเท่านั้น

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมพลาธิการทหารบก สามาถสมัครสอบได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 7-14 มีนาคม 2559 (ในเวลาราชการ) ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- เวลา 06.30 รายงานตัวและรับฟังการชี้แจง ณ สโมสรนายหทาร กรมพลาธิการทหารบก

ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก หรือทางเว็บไซต์กรมพลาธิการทหารบก http://www.qmrta.net

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ กรมพลาธิการทหารบก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
- ดาวน์โหลดประกาศ

 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สอบ กรมพลาธิการทหารบกกรมพลาธิการทหารบกรับสมัครสอบเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบงานราชการ


ตำแน่งงานล่าสุด