งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป

กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่การเกษตร และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียด กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กรมพัฒนาที่ดิน
- กำหนดสอบวันที่ 18 กันยยน 2559
เวลาสอบ 09.00 - 11.30 น.
สถานที่สอบโรงเรียนสารวิทยา ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดประกาศผลสอบข้อเขียนให้ผู้สมัครสอบทราบในวันที่ 27 กันยายน 2559

รายละเอียด กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่การเกษตร และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่การเกษตร และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ หน่วยที่ 12 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบ หน่วยที่ 13 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12


ผังที่นั่งสอบวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ หน่วยที่ 12 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ หน่วยที่ 13 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่ตั้งโรงเรียนสารวิทยา
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป
  1. กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

    กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559

ป้ายกำกับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรมพัฒนาที่ดิน


ตำแน่งงานล่าสุด