งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงเปิดรับสมัครสอบงานราชการ เพื่อดำเนินการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน โดยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 

ตําแหน่งที่ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
2. ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
3. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน  จะได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าใดให้เป็นไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน 

จํานวนตำแหน่งงานว่างที่ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบ

1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา ที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (นราธิวาส)
2. ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา ที่กลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (พิษณุโลก)
3. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา ที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) และกลุ่มวิทยบริการ สํานักวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร) 

การรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน สามารถสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด โดยให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ "สมัครงาน กรมพัฒนาที่ดิน" หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน"

ผู้สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ภายในเวลาทําการของธนาคาร และต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท (ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท)

ผู้สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน สามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ "สมัครงาน กรมพัฒนาที่ดิน" หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน"

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน  สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
- คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
- คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
- คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
14 ธ.ค. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  1. กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

    กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ป้ายกำกับ

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบกรมพัฒนาที่ดินเปิดสอบหางานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด