งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในส่วนกลาง เปิดรับสมัครงาน 1-16 มี.ค. 2559

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนกลาง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงประกาศรับสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงาน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,680 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)  จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,680 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

4. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,680 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

กำหนด วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 9-16 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครสอบจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ทางป้ายประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และทางเว็บไซต์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน www.djop.go.th

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
18 มี.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบหางานรับสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด