งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมราชทัณฑ์ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน

การประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานรากชาร กรมราชทัณฑ์
 

 
กรมราชทัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่กรมราชทัณฑ์ เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หรือทางเว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ jobatbangkok.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ" หากกรมราชทัณฑ์ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบแล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และกำนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน       
     
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และกำนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ (ชาย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน้าที่ 1 - 35
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน้าที่ 36 - 63

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ (หญิง) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน้าที่ 1 - 35

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนผังสถานที่สอบแข่งขันฯ

ระเบียบการแต่งกายของผู้เข้าสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติงาน           
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระเบียบการแต่งกายของผู้เข้าสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ กรณีไม่มีหลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558       
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ กรณีไม่มีหลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมราชทัณฑ์ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
  1. กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ งานราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ในกรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ 6-27 มี.ค. 2558

    กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบงานราชการ เพื่อสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ในกรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ 6-27 มี.ค. 2558

ป้ายกำกับ

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบกรมราชทัณฑ์ สมัครงานกรมราชทัณฑ์วัน เวลา สถานที่สอบเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบประกาศรายชื่อสอบเปิดสอบงานราชการ


ตำแน่งงานล่าสุด