งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ งานราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ในกรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ 6-27 มี.ค. 2558


 
fffกรมราชทัณฑ์ เปิดสอบงานราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ในกรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ 6-27 มี.ค. 2558

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบงานราชการ ตามประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ เพิ่มเติมดังนี้

ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สำหรับรายละเอียด ตำแหน่งงาน อัตราว่าง อัตราที่จะบรรจุแต่งตั้ง อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบจะได้รับ และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมดังนี้

ตำแหน่งงานราชการ กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านการอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังชาย) จำนวน 90 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน (ปฏิบัติานด้านการอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง) จำนวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบ กรมราชทัณฑ์ จะได้รับในอัตรา 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กรมราชทัณฑ์

ผู้สมัครสอบ กรมราชทัณฑ์ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
- ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ แข่งขันฯ รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต โดยกรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 9-27 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ www.correct.go.th หัวข้อ "การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน" หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com

ผู้สมัครสอบงานราชการ กรมราชทัณฑ์ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ผู้สมัครสอบสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 9-30 มีนาคม 2558 ที่ธนาคารกรุงไทย ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ

การประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานรากชาร กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่กรมราชทัณฑ์ เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หรือทางเว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ jobatbangkok.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ" หากกรมราชทัณฑ์ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบแล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

สำหรับรายละเอียด กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงาน กรมราชทัณฑ์ เพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
16 เม.ย. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ งานราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ในกรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ 6-27 มี.ค. 2558
  1. กรมราชทัณฑ์ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน

    กรมราชทัณฑ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน

ป้ายกำกับ

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบกรมราชทัณฑ์ สมัครงานกรมราชทัณฑ์เปิดสอบเปิดรับสมัครสอบเปิดสอบงานราชการ


ตำแน่งงานล่าสุด