งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงาน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (เขต 8 จังหวัดสงขลา)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงาน เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ
 
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงาน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ บรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 8 จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครงาน 19 - 26 พฤษภาคม 2559

ประกาศกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครงานเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และรายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศ กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงาน ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 8 จังหวัดสงขลา)
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา

การรับสมัคร (วัน เวลา สถานที่เปิดรับสมัครงาน)
ผู้สนใจสมัครงาน กรมวิชาการเกษตร สมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบทราบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา และทางเว็บไซต์ www.oard8.go.th และที่ http://www.doa.go.th

รายละเอียด กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ดังนี้
ดาวน์โหลดประกาศ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
31 พ.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน สมัครงาน กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร


ตำแน่งงานล่าสุด