งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศรับสมัครสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง
- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
- ดาวน์โหลดประกาศ
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป
  1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครสอบ 10-16 มี.ค. 2559

    ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครงาน 10-16 มี.ค. 59

ป้ายกำกับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศรายชื่อสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัน เวลา สถานที่สอบ


ตำแน่งงานล่าสุด