งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25-31 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตำแหน่งงาน คุณสมบัติผู้สมัครสอบ อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามประกาศรับสมัครสอบ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตำแหน่งงานที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน 121 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน 4 อัตรา
7. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
8. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 21 อัตรา
9. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา
10. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 6 อัตรา
11. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
14. ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชการ จำนวน 36 อัตรา
15. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
17. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 12 อัตรา
18. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 7 อัตรา
19. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 6 อัตรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน กลุ่มงาน อัตราค่าตอบแทน จำนวนตำแหน่งว่าง หน่วยงานที่มีตำแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหลักเกณ์วิธีการเลือกสรร รายละเอียดตาม ประกาศรับสมัครสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท้ายนี้

การรับสมัครสอบ (วันเวลา สถานที่รับสมัครสอบ)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 25-31 สิงหาคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://dmsc.thaijobjob.com สมัครสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบทราบ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 14 ชั้น 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทางเว็บไซต์ http://dmsc.thaijobjob.com

รายละเอียด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดังนี้
ดาวน์โหลด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดรับสมัครสอบพนักงาน
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
23 ก.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับสมัครสอบเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด