งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่่สอบเข้ารับราชการในสังกัดกรมศิลปากร รวม 6 อัตรา


กรมศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2559 (การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)

กำหนดการสอบ กรมศิลปากร
กรมศิลปากร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2559 ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้
- กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559
- เวลา 09.00 - 12.00 น.
- สถานที่สอบ สำนักหอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
กรมศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
รายละเอียด กรมศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เพิ่มเติม
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2559
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2559

 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่่สอบเข้ารับราชการในสังกัดกรมศิลปากร รวม 6 อัตรา
  1. กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัดกรมศิลปากร รวม 6 อัตรา

    กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัดกรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-26 ก.ค. 2559 ทางเว็บไซต์กรมศิลปากร

ป้ายกำกับ

กรมศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัน เวลา สถานที่สอบ


ตำแน่งงานล่าสุด