งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมสรรพสามิต ประกาศผลสอบผู้สอบแข่งขันได้ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะทำการทดสอบในวันที่ 19 ธ.ค. 57

กรมสรรพสามิต ประกาศผลสอบ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของกรมสรรพสามิต และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ โดยจะทำการทดสอบในวันที่ 19 ธ.ค. 57

ตามที่ กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการโดยขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการอื่น (กรมศิลปากร และ กรมวิชาการเกษตร) เพื่อมาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งงานว่างของกรมสรรพสามิต นั้น

บัดนี้ การรับสมัคร กรมสรรพสามิต ได้สิ้นสุดแล้ว กรมสรรพสามิตจึงขอประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามบัญชีแนบท้าย ตามตำแหน่งว่างดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
3. ตำแหน่งเจ้าหนัพงานธุรการปฏิบัติงาน
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

กรมสรรพสามิตได้ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำหรับการสอบคัดเลือกเพื่อสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ของกรมสรรพสามิต ดังนี้
ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบได้ที่นี่ ดาวน์โหลด
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กรมสรรพสามิตผลสอบประกาศผลสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด