งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมสรรพากร เปิดสอบงานราชการ เพื่อสอบเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพากร ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 24 พ.ย. - 17 ธ.ค. 58


 
ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชกรในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ในสังกัดกรมสรรพากร รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครสอบงานราชการกรมสรรพากร ดังนี้


ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ในสังกัดกรมสรรพากร จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพากร รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ กรมสรรพากร ดังนี้

ตำแหน่งที่ กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กรมสรรพากร
ผู้สมัครสอบ กรมสรรพากร ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจทางการบัญชี ตามผลการรับรองของ ก.พ. และผู้สมัครสอบ กรมสรรพากร ต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

การรับสมัครสอบ กรมสรรพากร

กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือ http://job.rd.go.th ซึ่งสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ กรมสรรพากร จำนวน 330 บาท

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

กรมสรรพากร กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียวเกี่ยวกับการสอบให้ผู้สมัครสอบทราบประมาณวันที่ 4-6 มกราคม 2558 ทางเว็บไซต์กรมสรรพากรดังกล่าว หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ jobatbangkok.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ"

สำหรับผู้สมัครสอบงานราชการ กรมสรรพากร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบงานราชการ กรมสรรพากร ดังนี้
- ประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
4 ม.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมสรรพากร เปิดสอบงานราชการ เพื่อสอบเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพากร ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 24 พ.ย. - 17 ธ.ค. 58
  1. กรมสรรพากร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

    กรมสรรพกร ประกาสรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ สำหรับผู้สมัครสอบ กรมสรรพกร ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ป้ายกำกับ

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ สอบ กรมสรรพากรกรมสรรพากรกรมสรรพากร เปิดสอบเปิดรับสมัครสอบหางานรับสมัครงานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด