งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบงานราชการ เพื่อสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 33 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบงานราชการ เพื่อสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2558
 

ด้วยกรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกร จำนวน 33 อัตรา กำหนดระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตามประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบงานราชการ รายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งานที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบ

ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1. กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบ ประเภทกลุ่มงานบริการ จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัครสอบทั้งเพศชาย/หญิง
1.1 ตำแหน่งพนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 4 อัตรา
1.2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 4 อัตรา

2. กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบ ประเภทกลุ่มงานเทคนิค จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัครสอบทั้งเพศชาย/หญิง
2.1 ตำแหน่งช่างสรรพาวุธ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา
ปฏิบัติงาน กองทดสอบสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

2.2 ตำแหน่งช่างปูน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานกองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ

2.3 ตำแหน่งช่างไม้ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานกองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ
 

ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร

1. กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบ ประเภทกลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครสอบทั้งเพศชาย/หญิง
1.1 ตำแหน่งพนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ

2. กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบ ประเภทกลุ่มงานบริการ จำนวน 18 อัตรา เปิดรับสมัครสอบทั้งเพศชาย/หญิง
2.1 ตำแหน่งช่างโลหะ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 10 อัตรา
ปฏิบัติงานกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

2.2 ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

2.3 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานกองโรรงานช่างแส ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

2.4 ตำแหน่งช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

2.5 ตำแหน่งช่างไม้ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

2.6 ตำแหน่งช่างสรรพาวุธ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ

8. ตำแหน่งช่างสี (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

สถานที่และกำหนดวันเวลาสถานที่สมัครสอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดสอบงานราชการ ที่กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

กรมสรรพาวุธทหารเรือ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบงานราชการ

ผู้สมัครสอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้สมัครสอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ต้องทำการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ เว้นกลุ่มงานบริการ สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 100 ปี กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ผู้สมัครสอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ในพื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร
ผู้สมัครสอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ต้องทำการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ เว้นกลุ่มงานบริการ สอบข้อเชียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร

กรมสรรพาวุธทหารเรือ จะประกาศผลสอบ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ
 

ประกาศผลสอบข้อเขียน กำหนดสอบสัมภาษณ์
1 เม.ย. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

เปิดสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบเปิดสอบ​กรมสรรพาวุธทหารเรือทหารเรือรับสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด