งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มี.ค. 2558 จำนวน 3 อัตรา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตามประกาศรับสมัครสอบงานราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตามประกาศรับสมัครสอบดังกล่าว สามารถดูรายละเอียด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ อัตราตำแหน่งงานว่างที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะบรรจุแต่งตั้ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ ดังนี้

ตำแหน่งงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
  • อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบ จะได้รับระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
  • จำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้งรวม 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • ผู้สมัครสอบ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
  • ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

การสมัครสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบ ได้ด้วยตนเองที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจ สมัครสอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 507 8101, 02 507 8105 และ 02 507 8130 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สมัครสอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ผู้สมัครสอบทราบภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th ในหัวข้อ ประกาศ หรือผู้สมัครสอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ jobatbangkok.com หากมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จะนำมาแจ้งให้เพื่อน ๆ ทราบโดยทันที

สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตามประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ให้ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศรับสมัครงาน

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
16 มี.ค. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สอบ นักวิชาการพาณิชย์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศงานราชการ เปิดสอบเปิดสอบเปิดสอบงานราชการ


ตำแน่งงานล่าสุด