งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน โดยเปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รับสมัครสอบ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) รับสมัคร 30 มี.ค. ถึง 3 เม.ย 2558


 
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน โดยเปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รับสมัครสอบ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) รับสมัคร 30 มี.ค. ถึง 3 เม.ย 2558

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครงาน โดยรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยรับสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร http://job2.doae.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" สำหรับรายละเอียดกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน เพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร หรือตามลิงค์ดังนี้
กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 27 เมษายน 2558 ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร http://job2.doae.go.th และทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (www.person.doae.go.th)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
27 เม.ย. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน โดยเปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รับสมัครสอบ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) รับสมัคร 30 มี.ค. ถึง 3 เม.ย 2558
  1. กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้สิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

    กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้สิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ป้ายกำกับ

กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงานสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครงานสมัครงานเปิดสอบกรมส่งเสริมการเกษตร


ตำแน่งงานล่าสุด