งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร  เรื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดีทัศน์)  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผู้สนใจสมัครสอบ สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร  เพิ่มเติมได้ดังนี้


ตำแหน่งงานกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกำหนด
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดีทัศน์)
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกำหนด
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์

กำหนดการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-21 เมษายน 2559 ทางเว็บไชต์กรมส่งเสริมการเกษตร http://doae.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือกฯ" 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร http://doae.job.thai.com หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก" หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ jobatbangkok.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ"

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
3 พ.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงานสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครงานสมัครงานเปิดสอบกรมส่งเสริมการเกษตร


ตำแน่งงานล่าสุด