งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร(ศมม.ชัยภูมิ)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ
 
กรมหม่อนไหม โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร(ศมม.ชัยภูมิ)

ประกาศ กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ รายละเอียด กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (ศมม.ชัยภูมิ)
กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเกษตรทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ (วัน เวลา สถานที่เปิดรับสมัครสอบ)
กรมหม่อนไหมเปิดรับสมัครสอบโดยให้ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น กรมหม่นอไหม ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สมัครสอบได้ตั้งแต่ 11-23 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ)

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
กรมหม่นอไหม โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ และที่เว็บไซต์ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ http://www.qsds.go.th และเว็บไซต์ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ http://www.gsds.go.th/qssc_cpm

รายละเอียด กรมหม่นอไหม โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ดังนี้
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
29 พ.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กรมหม่อนไหมเปิดรับสมัครสอบรับสมัครงานเปิดสอบกรมหม่อนไหม สมัครงาน กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด