งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้มีวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ (วันเวลา สถานที่สอบ)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สมัครสอบได้ไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th หรือ http://job.dtn.go.th

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th หรือ http://job.dtn.go.th

ดาวน์โหลดรายละเอียด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประกาศรับสมัครสอบงานราชการ ดังนี้
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
14 ต.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดรับสมัครสอบหางานสมัครงานรับสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด