งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง 8 อัตรา

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมเจ้าท่า กำหนดเปิดรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนำร่อง กรมเจ้าท่า สำหรับผู้สนใจสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมเจ้าท่า ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ กรมเจ้าท่า ได้ดังนี้

ตำแหน่งงานกรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ
- ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
- อัตราว่าง จำนวน 8 อัตรา สังกัดสำนักนำร่อง
- อัตราค่าตอบแทน 37,680 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กรมเจ้าท่า
- ผู้สมัครสอบมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
- ผู้สมัครสอบได้รับใบอนุญาตผู้นำร่องชั้นอาวุโส และ ได้รับการประกาศจากระทรวงคมนาคมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง และ
- ผู้สมัครสอบเคบดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานนำร่องรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี
- ผู้สมัครสอบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

กำหนดการสมัครสอบและเงื่อนไขการสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (อาคาร 2 ชั้น 6) สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
กรมเจ้าท่า กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่(อาคาร 2 ชั้น 6) สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า และทางเว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
8 เม.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง สมัครงานพนักงานราชการกรมเจ้าท่าเปิดสอบงานราชการรับสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด