งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559

ประกาศสำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่ง อัตราว่างจำนวน 304 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จำนวน 32 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 50 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  จำนวน 200 อัตรา

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 32 อัตรา
- ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  จำนวน 10 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 เปิดรับสมัครสอบตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 3/2559

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลาสถานที่สอบ
สำนักงาน ก.ก. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. โดยจะประกาศรายชื่อให้ผู้สมัครสอบทราบ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดสอบข้อเขียน จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 12 มีนคาคม 2560

รายละเอียด กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
2 ก.พ. 2560

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบกรุงเทพมหานคร


ตำแน่งงานล่าสุด