งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กองบิน 2 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ช่างไฟฟ้า ฝูงบิน 206 (วัฒนานคร จ.สระแก้ว)

กองบิน 2 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ช่างไฟฟ้า ฝูงบิน 206 (วัฒนานคร จ.สระแก้ว)
 
กองบิน 2 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ฝูงบิน 206 (วัฒนานคร จ.สระแก้ว) สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2559 

ประกาศ กองบิน 2 กองทัพอากาศ  เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ฝูงบิน 206 วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน กองบิน 2 กองทัพอากาศ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เพศชาย
2. คุณวุฒิการศึกษา ปวช.สาขาวิชาไฟฟ้า หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานในงานไฟฟ้ามายื่นในวันสมัครด้วย)
3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และหากเป็นผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร (วัน เวลา สถานที่เปิดรับสมัครสอบ)
ผู้ประสงค์จะสมัครงาน กองบิน 2 กองทัพอากาศ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบังคับการฝูงบิน 206 วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ 23-31 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
กองบิน 2 กองทัพอากาศ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ฝูงบิน 206 วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และทางเว็บไซต์กองบิน 2 กองทัพอากาศ www.wing2.rtaf.mi.th

รายละเอียดประกาศ กองบิน 2 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ดังนี้
ดาวน์โหลดประกาศ กองบิน 2 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
6 มิ.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

ฝูงบิน 206ช่างไฟฟ้า รับสมัครพนักงานราชการกองบิน 2กองทัพอากาศหางานรับสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด