งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2559


 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2559


กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ โดยเปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกงอหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ดังนี้

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ

1. ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.  ผู้สมัครสอบเป็นชายโสด อายุ 18 - 20 ปี (ผู้สมัครสอบ เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2539 ถึง 31 ธันวาคม 2541)
3.  ผู้สมัครสอบ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

การรับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ

ผู้สนใจสมัครสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th และให้ผู้สมัครสอบศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต โดยละเอียดพร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

การซื้อระเบียบการสมัครสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ

1. ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาชุดละ 80 บาท ดังนี้
- กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อําเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
- ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
- ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ(พระราชวังเดิม)เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
- ค่ายตากสิน อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
- ร้านสวัสดิการกิจการหองเย็น (สัตหีบ) อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- ทัพเรือภาคที่ ๓ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ำโขงทุกเขต (เว้นเขตเชียงราย)
- สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.2 บางนา ส.ทร.2 ภูเก็ต ส.ทร.5 สัตหีบ ส.ทร.6 สงขลา ส.ทร.8 พิษณุโลก ส.ทร.9 อุบลราชธานี ส.ทร.11เชียงใหม่ ส.ทร.15 นราธิวาส)

2. สั่งซื้อทางไปรษณีย์ตั้งแต่ 6 มกราคม 2559 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งสามารถ Download ใบสั่งซื้อระเบียบการได้จากเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th โดยระบุจํานวนที่สั่งซื้อ เขียนที่อยู่สําหรับจัดส่งระเบียบการให้แก่ผู้สั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ส่งใบสั่งซื้อ ระเบียบการ พร้อมใบฝากธนาณัติตัวจริง (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษ ไม่รับธนาณัติ online) สั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ 110 บาท

กำหนดการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบได้ที่นี่
- ประกาศรับสมัครสอบ นักเรียนจ่าหทารเรือ
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2559
  1. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 รวมทุกจังหวัด (อัพเดต 28 ก.ย. 2559)

    ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รวมทุกจังหวัดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

  2. เปิดสอบครูผู้ช่วย 2559 รวมทุกจังหวัดที่เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2559

    เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2559 รวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย เปิดรับสมัครสอบ 15 - 21 สิงหาคม 2559

ป้ายกำกับ

กองทัพเรือ จ่าทหารเรือ กองทัพเรือ เปิดสอบ จ่าทหารเรือ สอบ จ่าทหารเรือ เปิดสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ


ตำแน่งงานล่าสุด