งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค ทั้งการประปาส่วนภูมิภาคส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบ 17 - 29 ธ.ค. 2557

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค ทั้งการประปาส่วนภูมิภาคส่วนกลาง และส่วนภภูมิภาค รับสมัครสอบ 17 - 29 ธ.ค. 2557

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่ตั้งเป็นพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครงาน โดยรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติ และคุณสมบัติตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศกำหนด เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค โดยในการรับสมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค ได้ร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงานระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กับ มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับรายละเอียด การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งงานที่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับสมัครงาน

1. ตำแหน่งวิศวกร 4 (โยธา)
2. ตำแหน่งวิศวกร 4 (ไฟฟ้าวัดคุม)
3. ตำแหน่งนักบัญชี 4
4. ตำแหน่งนิติกร 4
5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)
6. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)
7. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 (คอมพิวเตอร์)
8. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงาน 4
9. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ 4
10. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 3
11. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 (ไฟฟ้ากำลัง)
12. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 (สาขาอีเล็กทรอนิกส์)
13. ตำแหน่งช่างโยธา 3

วิธีการสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

- การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดรับสมัครงาน ทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด โดยสามารถสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ผ่านเว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com
- ผู้สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17-30 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาทำการของธนาคาร

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 16 มกราคม 2558 และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กำหนดการสอบข้อเขียนในวันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ที่นี่
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สมัครงานรับสมัครงานการประปาส่วนภูมิภาคสมัครงาน การประปา


ตำแน่งงานล่าสุด