งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

การไฟฟ้านครหลวง ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาสถานที่สอบพนักงานการไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานสนาม 1ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ประกาศรับสมัครสอบบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ ในตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) และตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบไปแล้วระหว่างวันที่ 5-15 กรกฎาคม 2559 นั้น

บัดนี้การรับสมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และขั้นตอนการสอบ ดังต่อไปนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้
เลขประจำตัวสอบ
59061900001 - 5906100350  กำหนดสอบวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 น.
59061900351 - 59061900686 กำหนดสอบวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 น.
สถานที่สอบ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เข้าทางประตูสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน) หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. และทางเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th

กำหนดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 - 15.30 น.

 
การไฟฟ้านครหลวงรายละเอียด การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานสนาม ดังนี้    
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   การไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดการสอบ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) ตามประกาศที่ ฝทม.6/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการไฟฟ้านครหลวงวัน เวลา สถานที่สอบ


ตำแน่งงานล่าสุด