งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-คลองบางไผ่)

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (เพื่อรองรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-คลองบางไผ่)

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL)

BMCL เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร BMCL มุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับสากล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม

BMCL ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

ลงทะเบียนสมัครงานกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BMCL

การลงทะเบียน สมัครงาน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทาง Website BMCL ทำให้ท่านกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครงาน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ผู้สมัครงานสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัครงาน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด ด้วยตนเองและเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครงานตรงกับที่ผู้สมัครงานสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัครงาน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด รถไฟฟ้ากรุงเทพ BMCL สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด