งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้าเป็นพนักงาน บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดฝ่ายตลาดขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ โดยมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75
- ผู้สมัครสอบมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- ถ้ามีเอกสารหรือหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ผลคะแนน TOEIC/TOEFL/IELTS เป็นต้น โดยผลสอบมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเข้าทำงาน เป็นพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฝ่ายตลาดขนส่ง

อัตราเงินเดือนขั้น 15,000 บาท 
จำนวนที่จะบรรจุแต่งตั้ง 1 อัตรา

การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในครั้งนี้ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด www.thailandpost.co.th

ผู้สนใจสมัครสอบให้ยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในวันและเวลาทำการ ซึ่งสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 พร้อมเอกสารหลักฐานตามประกาศรับสมัครสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบได้ในวันที่ 21 เมษายน 2559

คลิกที่นี่  ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
21 เม.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

งาน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ไปรษณีย์ไทย รับสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย สมัครงานไปรษณีย์ไทย เปิดสอบไปรษณีย์ไทยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


ตำแน่งงานล่าสุด