งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย
ตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559 นั้น

บัดนี้การรับสมัครสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ แนบท้ายนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังนี้
วันที่ 24 กันยายน 2559 
- เวลา 09.00 - 12.00 น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- เวลา 13.30 - 15.00 น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
สถานที่สอบ โรงเรียนการไปรษณีย์  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และทางเว็บไซต์บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

รายละเอียด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดังนี้
  • คลิกที่นี่ คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ และมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
  • คลิกที่นี่ คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • คลิกที่นี่ คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  • คลิกที่นี่ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานทางช่างก่อสร้างได้เป็นอย่างดี 

ประกาศผลสอบข้อเขียน กำหนดสอบสัมภาษณ์
14 ต.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย
  1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงานไปรษณีย์ไทย จำกัด

    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559

ป้ายกำกับ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายชื่อผู้สมัครสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด