งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นายสิบตำรวจ ปี 2558 จากการรับสมัครสอบ ผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นายสิบตำรวจ ปี 2558 จากการรับสมัครสอบ ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า [ประกาศ 2 ก.ย. 2558]

ตามประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย เปิดรับสมัครสอบ นายสิบตำรวจ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อสมัครสอบบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2558

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงประกาศรับสมัครสอบ นายสิบตำรวจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งงานที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

   ตำแหน่งรองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.1 ขั้น 1 (1,360 บาท) จำนวน 1,000 อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล สายสอบกลุ่มบุคคลทั่วไป ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.1
    โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจตามที่กำหนด มีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ในสังกัด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ให้ผู้สมัครสอบทราบในวันที่ 2 กันยายน 2558 (หากประกาศรายชื่อสอบ ประกาศแล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบทันทีค่ะ)

กำหนดการเกี่ยวกับการ สอบ นายสิบตำรวจ ประจำปี 2558 ที่ควรทราบดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน นายสิบตำรวจ ประจำปี 2558 และผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 2 กันยายน 2558  ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org และ www.ตำรวจนครบาล.com และที่ ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชีการตำรวจนครบาล โดยจะต้องนั่งสอบข้อเขียน ณ สถานที่ตามที่หน่วยสอบที่ได้สมัครสอบไว้กำหนดตามประกาศข้างต้นเท่านั้น
2. สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา (ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง)
3.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เรียงตามลำดับคะแนน ในวันที่ 20 กันยายน 2558 ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมประกาศกำหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้
  • รายงานตัว และยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (รายละเอียดตามประกาศ)
  • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รายละเอียดตามประกาศ)
  • ตรวจร่างกาย โดยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายที่มีเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดใน หมายเหตุ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ สำหรับผู้ไม่ตรวจร่างกายไม่ผ่าน สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้ ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม - 19 ตุลาคม 2558 ที่ ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับคะแนน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  www.policeadmission.org และ www.ตำรวจนครบาล.com และที่ ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชีการตำรวจนครบาล

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ประกาศรับงานนี้ ดาวน์โหลดที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ นายสิบตำรวจ ปี 2558
โดยกำหนดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป (ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ นายสิบตำรวจ ปี 2558
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
2 ก.ย. 2558

ประกาศผลสอบข้อเขียน กำหนดสอบสัมภาษณ์
26 ต.ค. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นายสิบตำรวจ ปี 2558 จากการรับสมัครสอบ ผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ นายสิบตำรวจ ปี 2558

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ นายสิบตำรวจ ประจำปี 2558 กำหนดสอบ 13 กันยายน 2558

ป้ายกำกับ

ประกาศรายชื่อสอบ นายสิบ รายชื่อสอบนายสิบตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นายสิบตำรวจสอบนายสิบตำรวจ


ตำแน่งงานล่าสุด