งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อสอบ ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ที่เปิดสอบปี 2559


 
กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ปลัดอำเภอ ที่เป็นสอบ ประจำปี 2559 รายละเอียดประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กรมการปกครอง ดังนี้

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดตามประกาศรายชื่อสอบ กรมการปกครอง และสาระสำคัญที่ควรทราบ ดังนี้

ตาที่กรมการปกครอง ได้มีประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) โดยเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 นั้น

บัดนี้การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบสอบทั้งสิ้น 12,410 คน กรมการปกครองจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

รายชื่อผู้สัครสอบ
 • รายชื่อผุ้สมัครสอบปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 1 ทั้งนี้ กรมการปกครองได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
 • ให้ผู้สมัครสอบมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ คำนำหน้านาม ชื่อ และนามสกุลให้ถูกต้อง หากพบปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที กรมการปกครอง ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่สมัครสอบและชำระเงินภายในกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบ ให้นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากปรากฎว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป
 • ผู้สมัครสอบที่คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วนตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อกรมการปกครองจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
กรมการปกครอง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. รายละเอียดสถานที่สอบ ดังนี้
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ.ราชวิถื เขตดุสิต กทม. เลขที่ประจำตัวสอบ 5900001 - 5904697
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กทม. เลขประจำตัวสอบ 4504968 - 5912410
รายละเอียดกรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ ๑ รายชื่อผู้สมัครสอบปลัดอำเภอ
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ ๒ รายชื่อผู้สมัครสอบปลัดอำเภอ
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่และแผนผัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ ประกาศรายชื่อสอบ ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ที่เปิดสอบปี 2559
 1. กรมการปกครอง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ปลัดอำเภอ ปี 2559

  กรมการปกครอง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี)

 2. ประกาศผลสอบ ปลัดอำเภอ ปี 2559 กรมการปกครอง ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

  ประกาศผลสอบ ปลัดอำเภอ ปี 2559 กรมการปกครอง ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) ผลสอบข้อเขียนปลัดอำเภอ

 3. เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2559 รับจำนวน 100 อัตรา เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต

  ประกาศ กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบปลัดอำเภอ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) รายละเอียดดังต่อไปนี้

 4. กรมการปกครอง เปิดสอบ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) วุฒิปริญญาตรี เปิดสอบปี 2559 รวม 100 อัตรา

  ประกาศ กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) ผู้สนใจจะสมัครสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

ป้ายกำกับ

สอบปลัดอำเภอ 2559 กำหนดสอบปลัดอำเภอ สถานที่สอบปลัดอำเภอสอบปลัดอำเภอ รายชื่อผู้สมัครสอบปลัดอำเภอปลัดอำเภอกรมการปกครอง


ตำแน่งงานล่าสุด