งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อสอบ สถานที่สอบ ภาค ก สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559
 
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อสอบ สถานที่สอบ ภาค ก สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559 กำหนดสอบในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภาค ก ประจำปี 2559 รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ดังต่อไปนนี้

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2559 ไปแล้วระหว่างวันที่ 2-22 มีนาคม 2559 นั้น บัดนี้การรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2559 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนด และได้รับเลขประจำตัวสอบไปแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์สอบ

ผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัคัรสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในกำหนดระยะเวลา แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันเวลาราชการ ณ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือโทรสร 025471346 ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 หากสำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้สมัครสอบและชำระเงินถูกต้องตามกำหนดวัน เวลา สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิในการสมัครสอบในครั้งนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาค ก ปี 2559
สำนักงาน ก.พ. กำนดดำเนินการทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 
วิชาที่ใช้สอบ
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
2. วิชาภาษาอังกฤษ


รายละเอียดสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อสอบ สถานที่สอบ ภาค ก สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559 ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
- กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาค ก ปี 2559
- ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ ประกาศรายชื่อสอบ สถานที่สอบ ภาค ก สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559
 1. แจกฟรี แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลย)

  แจกฟรี แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 2. แจกแนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

  แจก แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. พร้อมเฉลย และวิธีทำข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เล่มที่ 2

 3. แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

  แจกฟรี แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 4. ก.พ. ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559

  สำนักงาน ก.พ. ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559 รายละเอียดเปลี่ยนแปลงกำหนดสอบ ภาค ก ก.พ. ปี 2559

 5. เปิดสอบ ภาค ก 2559 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2559 โดยเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มี.ค. 2559

  ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบบุคคลทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2559

ป้ายกำกับ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก กพ 2559 ประกาศรายชื่อสอบ ภาค ก 2559สถานที่สอบ ภาค ก


ตำแน่งงานล่าสุด