งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2559

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งงานสังกัด กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งงานสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งงานสังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งงานสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งงานสังกัด วิทยาลัยการดนตรี จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งงานนักวิชาการศึกษษ สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา
8. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 อัตรา
9. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
10. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 อัตรา
11. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จำนวน 3 อัตรา
12. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด โรงเรียนสาธิต จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครสอบ (วัน เวลา สถานที่เปิดรับสมัครสอบ)
ผู้ประสงค์จะสม้ครสอบ ให้ขอหรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bsru.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ กองบริหารบุคคล ชั้น 1 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ และทางเว็บไซต์ www.bsru.ac.th
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครสอบ
รายละเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย
- ดาวน์โหลดประกาศ
 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
7 ก.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

เปิดรับสมัครสอบเปิดสอบมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ตำแน่งงานล่าสุด