งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

​มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 สมัครสอบด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียดตำแหน่งงานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่รับสมัครงาน
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ เป็นผู้ได้รับปริญญาตร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี

การรับสมัคร (วันเวลา สถานที่รับสมัคร)
ผู้สนใจสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ยืนใบสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชย์ฯ ตึกคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และตึกคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.tbs.tu.ac.th

รายละเอียด ประกาศรับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
23 ก.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัยรับสมัครงานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด