งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 5/2559 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) รายละเอียดประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) สังกัดโครงการ MIF
จำนวนว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
- ค่าจ้างผู้จัดการ สำหรับผู้สมัครสอบคุณวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 25,310 คุณวุฒิปริญญาโท 28,790 บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/เดือน (ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและรายละเอียดดังนี้
1. จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. มีความรู้สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก
4. สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, Power Point, E-mail และ Internet และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
5. ประสบการณ์การทำงานด้านบริหารและวิชาการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
6. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การรับสมัครสอบ (วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบ)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 โดยสมัครสอบได้ที่ www.tbs.tu.ac.th เลือก Apply Online 

รายละเอียดประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ เพิ่มเติมดังนี้
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

พนักงมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พนักงานราชการหางานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด