งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครสอบทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดศูนย์การทหารม้า รับสมัครสอบ ถึง 29 ม.ค. 58

ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครสอบทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดศูนย์การทหารม้า รับสมัครสอบ ถึง 29 ม.ค. 58
 
ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครสอบทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
 

ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ตามประกาศศูนย์การทหารม้า เรื่อง การคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารม้า ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ ศูนย์การทหารม้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ศูนย์การทหารม้า กองทัพบก มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เหล่าทหารม้า เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารรับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 100 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ศูนย์การทหารม้า

- ผู้สมัครสอบ ศูนย์การทหารม้า ต้องเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการเหล่าทหารม้า มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจำครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2558 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2533) และต้องสมัครในเหล่าทหารม้าเท่านั้น
- ผู้สมัครสอบ ศูนย์การทหารม้า ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ ก.พ. สพฐ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (สำหรบทหารกองประจำการ หากอยู่ระหว่างรอผลการศึกษษ ไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้)
- มีสัญชาติไทยและบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำหนด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิไช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

การรับสมัครสอบ ศูนย์การทหารม้า

ผู้สนใจสมัครสอบ ศูนย์การทหารม้า สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 มกราคม  2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครสอบ ศูนย์การทหารม้า ด้วยตนเอง ณ แหล่งสมาคมนายทหารนายสิบ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ศูนย์การทหารม้า จะดำเนินการสอบภาควิชาการในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา (อยู่ภายในบริเวณค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี)

สำหรับรายละเอียด ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครสอบ ผู้สนในสมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ เพื่อเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลด
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สอบนายทหารประทวนสมัครสอบเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบศูนย์การทหารม้า


ตำแน่งงานล่าสุด